Tipy na výlet

Dobříš je město ve Středočeském kraji v okrese Příbram v podhůří Brdské vrchoviny. Se svými 8 662 obyvateli je po Příbrami druhým největším městem v okrese. Ve městě převažuje strojní, dřevozpracující a kožedělný průmysl. Nejvýznamnější stavbou je zámek s přilehlým francouzským parkem.
Dle legendy založil osadu Dobřich, jeden z druhů Praotce Čecha. Vesnice pak byla Dobřieše čili Dobřicha.
Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti patří zámek patřící rodu Colloredo-Mansfeld. V dobách komunismu v něm sídlil klub Československých spisovatelů, někteří (např. Bohumil Říha) zde i zemřeli. Zámek je přístupný veřejnosti U zámku je anglický a francouzský park. V minulosti zde převládal kožedělný průmysl, město proslulo výrobou rukavic, kterou sem přinesl v 19. století Šalamoun Abeles. Židovská obec je připomínána již koncem16. století. Z této doby pochází i nejstarší náhrobky na Židovském hřbitověVe Staré Huti u Dobříše je u rybníka Strž dům, kde bydlel Karel Čapek 

Tipy na výlet