Úvodní strana

PLNĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

v sezoně 2017 pokračujeme v plnění klimatizací Vašich vozidel
Zařízení s plně automatizovanými procesy od odsátí a recyklace chladiva až po vstřikování oleje a naplnění celého systému.• Plně automatický chod všech programů
• Automatický olejový management
• Automatické vypouštění nezkondenzovaných plynů
• Automatický systém kontroly těsnosti
• Rozsáhlá databáze vozidel
• Možnost výtisku servisního protokolu
• Automatická recyklace chladiva při vakuování (multi-pas proces)
• Diagnostický program klimatizace
 

CENA OD 999,- KČ VČETNĚ DPH 21%

Pokud je na systému klimatizace Vašeho vozidla netěsnost, naše zařízení při automatickém procesu odsátí a recyklace chladiva tuto skutečnost zaznamená a k naplnění systému chladivem nedojde.
 

ZÁKAZNÍK V TOMTO PŘÍPADĚ ZAPLATÍ POUZE 299,- KČ VČETNĚ DPH 21%

Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel. Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku. Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený bezúdržbový systém, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média, jehož velikost se uvádí až 30% za 2 roky. Běžná údržba spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího prostředku a dalších operací, které jsou součástí automatického testu našeho moderního servisního přístroje.

Toto zařízení umožňuje odsát chladící prostředek a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je v chladivu rozptýlen. Poté přístroj provede vakuaci a test těsnosti systému. Následně se klimatizace doplní chladícím prostředkem a novým olejem na výrobcem předepsané množství.

Případná diagnostika závad systému klimatizace vychází především z měření tlaků v nízko a vysokotlaké větvi okruhu a výstupních teplot klimatizace. Tlakové poměry mohou následně ukázat na případné závady v systému. Abychom zabezpečili bezproblémovou funkci a správný výkon klimatizace, musíme o ni pečovat. Pravidelné kontroly celého systému, stejně tak jako drobné opravy předpokládají nezbytné servisní vybavení a odborně proškolený personál. To vše jsme právě pro Vás V naší provozovně připravili. Naši mechanici Vám prověří účinnost klimatizace, provedou kontrolu, recyklaci a plnění chladiva, případně výměnu pylového filtru. Pravidelnou kontrolu funkce klimatizace doporučujeme provádět každý rok, zejména před letním obdobím. 

zpět