Pojištění

V naší provozovně provádíme sjednání pojištění Vašich vozidel

Na cestách vás může potkat nejen dopravní nehoda, ale také porucha, poškození vozu živlem anebo krádež vozu. Připravili jsme pro vás celou řadu produktů, které vás před těmito nepříjemnostmi ochrání nebo zajistí, aby následky byly minimální.

POVINNÉ RUČENÍ
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (neboli povinné ručení) musí mít sjednané každý vlastník vozidla zapsaného v registru vozidel. Tuto povinnost mu ukládá zákon 168/1999 Sb. V případě, že způsobíte nehodu, budou z povinného ručení hrazené škody vzniklé na zdraví, na věcech a ušlý zisk poškozeným. Minimální limity (dané zákonem 168/1999 Sb.) jsou 35 mil. Kč pro újmy na zdraví a 35 mil. Kč pro škody na majetku. V současnosti ale všechny pojišťovny nabízí limity mnohonásobně vyšší, které dostatečně pokryjí i závažnější dopravní nehody.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo, tedy Váš majetek. V případě sjednání úplné varianty havarijního pojištění (allrisk) je Vaše vozidlo chráněno před všemi riziky, na která si vzpomenete, např. havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, vandalismus, živelní pohroma nebo střet a poškození zvěří. U novějších vozidel je také možné sjednat navíc GAP pojištění, které Vám i po několika letech zaručí, že v případě, kdy přijdete o vozidlo (totální škoda nebo odcizení), Vám pojišťovna vyplatí částku, za kterou jste vůz pořídili.

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
Kromě základních pojištění, povinného ručení a havarijního pojištění, můžete svůj majetek ještě lépe zabezpečit pomocí doplňkových pojištění. Mezi ně patří například velmi často žádané pojištění skel vozidla, živelních pohrom, pojištění střetu se zvěří nebo náhradního vozidla. Je však možné sjednat i méně rozšířená pojištění, jako je pojištění zavazadel atd.